Om soneterapi

Soneterapi har blitt benyttet i ca 5000 år i India og Kina. Dette er en utbredt naturmedisinsk behandlingsmåte.

Den moderne soneterapien ble satt i system av den amerikanske legen William Fitzgerald på begynnelsen av 1900 tallet og videreført av ulike pionerer verden over. Forskning viser at soneterapi er den fjerde mest brukte natur/alternativmedisinske behandlingsmetoden i Norge.

Soneterapi blir benyttet på flere soner på kroppen slik som rygg, hender,føtter og ører. Men jeg behandler mine pasienter på føtter og ører. Behandlingsmåten er at man ved trykkpåvirkninger ett sted på kroppen forsøker å forbedre funksjonen ett annet sted. Teorien er at hele kroppen avspeiles på føttene. Ved å behandle de ubalanser jeg finner settes det igang prosesser i kroppen slik at kroppen skal hele seg selv.

En av grunnprinsippene i naturmedisinen er helhetsprinsippet. Denne er tanken om at den menneskelige organismen fungerer som  et hele og at enkeltsymptomer ikke sees som isolerte fenomen.  Selv om pas kommer for en bestemt plage/ sykdom tar terapeuten en helhetsbehandling som stimulerer hele organismen. Unntatt ved akutt sykdom. Da går man inn og behandler det spesifikke stedet.

Ved første konsultasjon blir det tatt opp en journal hvor jeg skriver ned helseopplysninger, medisinbruk og sykdomshistorie. Disse opplysningene vil danne grunnlaget for hvilken behandling jeg vil bruke. I min praksis bruker jeg både øreakupunktur og fotsoneterapi.

Soneterapi og øreakupunktur kan hjelpe mot:

 • Bihulebetennelse
 • Overgangsplager
 • Menstruasjonsproblemer
 • Mage/tarm problemer
 • Allergi
 • Søvnvansker
 • Muskel og leddsmerter
 • Muskelspenninger
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Smertedempende
 • Barnløshet
 • Konsentrasjonsvansker